Żaluzje Z.P.U. Katarzyna Buraczewska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój firmy „Żaluzje” na rynkach bułgarskim i rumuńskim dzięki wdrożeniu modelu biznesowego”.

Celem projektu jest rozszerzenie procesów internacjonalizacji w przedsiębiorstwie, co będzie miało swój wymierny wyraz w wejściu na nowy rynek rumuński i bułgarski, uzyskaniu oraz systematycznym zwiększaniu przychodów ze sprzedaży eksportowej, pozyskaniu partnerów biznesowych oraz promocji marki Beneficjenta na rynkach docelowych.

Wartość projektu: 538 135,00 PLN

Dotacje UE

„ŻALUZJE” Zakład Produkcyjno-Usługowy Katarzyna Buraczewska realizuje projekt nr POPW.01.04.00-20-0008/20-00 pt. „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Katarzyna Buraczewska „ŻALUZJE” Zakład Produkcyjno-Usługowy” dofinansowany w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję, I Etap

Celem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej firmy. Głównym efektem projektu, który chcemy osiągnąć będzie poprawa konkurencyjności naszych produktów. Przeprowadzony audyt wzorniczy oraz opracowana na jego podstawie strategia wzornicza wskażą nam dalsze możliwości rozwoju. Zakładamy, że wdrożenie zaleceń zawartych w strategii pozwoli na podniesienie jakości i atrakcyjności naszej oferty poprzez wprowadzenie nowego wzornictwa w firmie oraz wpłynie na poprawę zarządzania procesami wewnętrznymi oraz modelem biznesowym.

Wartość projektu: 55 350,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 28 250,00 PLN

Dotacje UE

„ŻALUZJE” Zakład Produkcyjno-Usługowy Katarzyna Buraczewska realizuje projekt nr POPW.01.04.00-20-0008/20-00 pt. „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Katarzyna Buraczewska „ŻALUZJE” Zakład Produkcyjno-Usługowy” dofinansowany w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję, II Etap

Celem projektu jest dostosowanie działań firmy Żaluzje do zmieniającego się otoczenia poprzez wdrożenie Strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu.

Głównymi efektami projektu będą:

  1. Odpowiedź na zmieniające się warunki rynkowe oraz rozwijające się trendy rynkowe i technologiczne.
  2. Wdrożenie nowej technologii opracowanej przy wykorzystaniu narzędzi ICT i aplikacji z rozszerzoną rzeczywistością, która będzie wsparciem całego procesu produkcyjnego osłon okiennych, oferując szybszy i zautomatyzowany proces weryfikacji dostarczanego projektu od klienta. Odpowiednio zaprojektowana np. roleta daje możliwość bezpośredniego przystąpienia do jej produkcji. Znacznie redukuje to koszty startowe oraz skraca czas realizacji.
  3. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej lub wyrównanie szans sprzedażowych w stosunku do konkurentów z branży posiadających zbliżone rozwiązania.
  4. Poprzez sprawny system zarządzania produkcją wspierany przez IT będzie przygotowywana oferta dopasowana bezpośrednio do potrzeby klienta przy jednoczesnej optymalizacji procesu zamówień i procesu produkcyjnego.

Wartość projektu: 683 410,14 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 356 809,00 PLN.

Dotacje UE